Impressum

Bes­ser Nord als nie!
S. Mnich
Schild­horn­str. 75a
12163 Ber­lin
Ger­ma­ny / Deutsch­land

E-Mail: besser.nord.als.nie[at]gmail.com

Face­book: www.facebook.com/BesserNordAlsNie
Twit­ter: @Bes­serNord
Insta­gram: instagram/besser_nord_als_nie

 

The copy­right for any mate­ri­al published on this web­site is reser­ved. Any dupli­ca­ti­on or use of objects such as images, dia­grams and texts is not per­mit­ted without Besser-nord-als-nie’s writ­ten agree­ment. All pho­to­graphs copy­right­ed to Bes­ser Nord als nie, unless other­wi­se noted. May not be used without per­mis­si­on.

Bes­ser-nord-als-nie is not respon­si­ble for any con­tents lin­ked or refer­red to from this web­site. The con­tents will not be che­cked and are sub­ject to con­trol and lia­bi­li­ty of the respon­si­ble pro­vi­der.

The use of published pos­tal addres­ses, tele­pho­ne num­bers and email addres­ses for mar­ke­ting pur­po­ses is pro­hi­bi­ted.

 

 

 

 

1 Kommentare

 1. Hej sam­men,
  jeg vil ger­ne sige tak for den nyo­pret­te­de side. Til lykke, den er glim­ren­de.
  Og så kom­mer der en lil­le bøn fra min side:
  Jeg er musi­ker og har fra tid til anden nog­le kon­cer­ter i Ber­li­ner-omegnen især med nor­disk fol­k­e­mu­sik. Jeg spil­ler har­pe og syn­ger. Det er dels tra­di­tio­nellt og dels nyt fol­k­e­mu­sik fra DK, S, N, Fin.
  Ku’ det tæn­kes at der gøres lidt rekla­me for mine kon­cer­ter på jeres fine side?
  Det førs­te indtryk af min gøren og laden får I via min hjem­mesi­de.
  Tak i for­ve­jen og fort­sat god som­mer.
  beds­te hils­ner fra Søren

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.