Impressum

Bess­er Nord als nie!
Blanck
Sim­plon­straße 52
10245 Berlin
Ger­many / Deutsch­land

E‑Mail: besser.nord.als.nie[at]gmail.com

Face­book: www.facebook.com/BesserNordAlsNie
Twit­ter: @Besser­Nord
Insta­gram: instagram/besser_nord_als_nie

 

The copy­right for any mate­r­i­al pub­lished on this web­site is reserved. Any dupli­ca­tion or use of objects such as images, dia­grams and texts is not per­mit­ted with­out Besser-nord-als-nie’s writ­ten agree­ment. All pho­tographs copy­right­ed to Bess­er Nord als nie, unless oth­er­wise not­ed. May not be used with­out per­mis­sion.

Bess­er-nord-als-nie is not respon­si­ble for any con­tents linked or referred to from this web­site. The con­tents will not be checked and are sub­ject to con­trol and lia­bil­i­ty of the respon­si­ble provider.

The use of pub­lished postal address­es, tele­phone num­bers and email address­es for mar­ket­ing pur­pos­es is pro­hib­it­ed.

 

 

 

 

2 Kommentare

 1. Hej sam­men,
  jeg vil gerne sige tak for den nyopret­tede side. Til lykke, den er glim­rende.
  Og så kom­mer der en lille bøn fra min side:
  Jeg er musik­er og har fra tid til anden nogle kon­cert­er i Berlin­er-omeg­nen især med nordisk folke­musik. Jeg spiller harpe og syn­ger. Det er dels tra­di­tionellt og dels nyt folke­musik fra DK, S, N, Fin.
  Ku’ det tænkes at der gøres lidt reklame for mine kon­cert­er på jeres fine side?
  Det første indtryk af min gøren og laden får I via min hjemme­side.
  Tak i forve­jen og fort­sat god som­mer.
  bed­ste hilsner fra Søren

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.